Amaç ve özgeçmiş

Bu etkinlik Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri ve komşu ülkelerdeki organik sektor gelişimini kapsayan konferans serisinin dördüncüsüdür. Konferans bölgedeki erişimi kolay olmayan ticari iletişim ve yeni ortaklıkların kurulması yönünden önem taşımaktadır. Etkinlik sektördeki en son gelişmelerden haberdar olmak, şirketlerin faaliyetlerini geliştirmek ve tanınırlıklarını artırması açısından mükemmel bir fırsat sunmaktadır. Konferans ayrıca hedef bölgenin organik sektöründe faaliyet gösteren tüm önemli paydaşları için ideal bir buluşma noktasıdır. Bölgedeki ve uluslararası organik sektörün önde gelen isimlerinin her birine ulaşarak öğrenme fırsatı sunmaktadır.

Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ülkeleri ve Kafkaslar tarımda önemli rol oynamaktadırlar. Nüfuslarının çok büyük kısmı kırsal kesimlerde yaşamaktadır. Küçük ölçekli çiftliklerle büyük çiftlikler bölgede kontrast yaratmakatdır. Bölgenin bir kısmı dünyanın en iyi toprak yapısına sahip olduğu halde, digger taraftan  yoğun tarım yapılan bozulmuş tarımsal arazilerde mevcuttur. Ülkeler yoğun girdi kullanımı, toprak tuzluluğu, çölleşme ve kuraklaşmaya çare bulmak zorundadır.

Organik tarım; tarım sektörünün gelişmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması ile çevreye olan negatif etkileri minimize etmesi adına en uygun çözüm yolları sunmaktadır. Ayrıca sağlam bir kırsal kalkınma için çözümler de sunmaktadır. Organik tarım, sağlıklı gıda, sürdürülebilirlik ve yeni iş olanakları da sağlar. Yüksek kalitedeki organik gıdalar ulusal ve uluslararası pazarlar yaratır. Bu politika teknoloji ve küreselleşme bakımından dezavantajlı olan kırsal alanlarda özellikle uygulanabilir.

Kimler katılmalı?

Özellikle Orta ve Doğu Avrupa ve Asya ülkelerinden uluslararası paydaşlar:

  • Çarpan etkisi yaratan çevre ve kırsal kalkınma konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları, öğretim üyeleri, bölgesel ve ulusal bakanlık yetkilileri, üreticiler ve tüketici dernekleri
  • Sertifika kuruluşları, danışmanlar, pazar uzmanları
  • Organik ürün üreticileri, işleyici ve tüccarlar
  • Konferans konularına ilgi duyan diğer kişi ve kuruluşlar

Ana destekçi

ekoloji izmir

Destekçi

IFOAM
Biofach
Textile Exchange
Textile Exchange
Textile Exchange

Medya partnerleri

Organic Market Info
Organic UA
Organic Standard

Copyright © 2018 Organic Services GmbH