Organizatörler

Konferans, Organic Services GmbH (Almanya), Ukrayna Organik Federasyonu ve Türkiye’den  ETO (Ekolojik Tarım organizasyonu) Derneği tarafından ortaklaşa organize edilecektir.

Organic Services, Germany - Mr. G. Hermann

„Organik yakın gelecekte tarımsal üretimde küresel egemen sistem olması gerekir ve olmalıdır. Aksi takdirde, sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmiyoruz demektir.“

Gerald A. Herrmann, Yönetici, Organic Services GmbH

Organic Services GmbH

Landsbergerstr. 527
81241 München
Germany

Phone:
+49 (0) 89 820759 01

EMail:
info@remove-this.organic-services.com

www.organic-services.com

Organic Services, Germany

“Organic Services” organik sektörün gelişmesini desteklemek için oluşturulmuş bir danışmanlık şirketidir. Almanya Münih’tedir ve Hindistan,  Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya büroları ile güvenilir küresel işbirliği ortaklıkları ağına sahiptir.

Organic Service, Hindistan Organik Kongresi (Bangalore, Hindistan 2006),  Doğal Kozmetik Kongresi (2008 ve 2009)  ve Uluslararası Sürdürülebilir Ticaret ve Tüketim Konferansı SusCon (2009 ve 2010), 1. IFOAM Uluslararası Organik Pazarlama ve Bölgesel Değerler Konferansı (2008) ve 2006 yılından beri Almanya Nurmberg'de düzenlenen Biofach kongreleri gibi birçok uluslararası konferansı başarı ile düzenlemiştir.


 

Atila Ertem, President ETO Association

„Türkiye coğrafi konumu ile Orta Asya, Orta Avrupa hatta Avrupa Birliği ve diğer uluslararası pazarların mükemmel ticaret ve iş ağı bağlantılılarına sahiptir. Türkiye’nin Organik Tarım ve Organik ürünlerin ihracatı ile ilgili uzun bir hikâyesi vardır..“

Atila Ertem, Başkan, ETO Association

ETO Association

Mansuroğlu mah. 288/6

sk. No:2/1 Da:8 Bayraklı
İzmir/Türkiye

Phone:
+90 232 464 89 74

Email: info@remove-this.eto.org.tr

www.eto.org.tr

eto

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO), ekolojik (organik, biyolojik) tarımın bir şemsiye organizasyon altında hızlı ve sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla üretici, tüketici, işleyici, tüccar, kontrolör, araştırıcı ve teknik elemanların katılımıyla 1992 yılında İzmir'de kurulmuştur. ETO’nun Türkiye’de 230’u aşkın üyesi ve farklı illerde 4 şubesi vardır. 
ETO, ekolojik tarımın farklı alanlarında çok sayıda kısa kurs, seminer, konferans ve panel düzenlemiş, fuarlara katılmış, eğitim materyalleri hazırlamış, 1999, 2001, 2006 ve 2010 yıllarında dört Türkiye Ulusal Organik Tarım Sempozyumu düzenlemiş, özellikle hassas alanlarda organik tarımın benimsenmesine ve kapasite geliştirmeye yönelik birçok ulusal ve uluslararası proje yürütmüş ve ortak olarak görev almıştır. ETO 1992 yılında 3. Akdeniz Ülkeleri Organik Tarım konferansını düzenlemiştir. 

Dr. Eugene Milovanov, President, Organic Federation of Ukraine

„Organik üretim ve hedef bölgedeki ticaret, tüketicilerin güveni ve sektörün organik üretimde dürüstlüğü koruması ve geliştirmesiyle sadece gelecek bulacaktır. Bu nedenle eğitim ve öğretim kalitesinin sorunları, hilelere karşı girişimler çok önemlidir.“

Dr. Eugene Milovanov, PBaşkan , Ukrayna Organik Federasyonu

Organic Federation of Ukraine
Hospitalna St. 12, Office 412

Kyiv 01001
Ukraine 

Phone:
+380 (44) 234 00 54 

E-mail:
ofu@remove-this.organic.com.ua

www.organic.com.ua

Organic Federation of Ukraine

Ukrayna Organik Federasyonu, Ukraynalıların organik bir şemsiye organizasyonu olarak 2005 yılında kurulmuştur. Federasyonun 200’den fazla çiftçi, işleyici, ticaretçi, tüketici, öğrenci, hizmet sağlayıcı gibi üyesi bulunmaktadır. 

Ukrayna Organik Federasyonu, Ukrayna’da ve yakın komşu ülkelerde düzenli olarak “ORGANIC UA” Magazini ve önemli çarpanları ile iletişim sağlayan geniş bir iletişim ağını kurdu. Ukrayna Organik Federasyonu pek çok seminer, yuvarlak masa toplantısı, konferans düzenledi. 2009 yılından beri, Ukrayna’nın farklı şehirlerinde tümü Ukraynalı Organik Pazar ve fuarlarını organize etti. Federasyon, eğitim materyali, kitap bastı, organik tarıma adaptasyonla ilgili proje koordinasyonu düzenledi.  Ukrayna Organik Federasyonu,  “Organic Services GmbH” ve yerel paydaşlar ile başarılı bir şekilde önceki üç konferansı ortaklaşa düzenledi.

Ana destekçi

ekoloji izmir

Destekçi

IFOAM
Biofach
Textile Exchange
Textile Exchange
Textile Exchange

Medya partnerleri

Organic Market Info
Organic UA
Organic Standard

Copyright © 2018 Organic Services GmbH