Program

Konferansta organik tarımın gelişimi ve bütünlüğünün korunmasına odaklanılacaktır. Firmaların üretimdeki değer zincirleri ile tüketici eğilimleri arasında sinerji oluşturularak, katılımcılar arasında kalite anlayışı ve sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik ortak dil oluşturacak köprü kurulacaktır.

Konferans programı genel oturuma paralel oturumlarla birlikte iki gün olarak organize edilmiştir. 

Eğitim oturumları Türk-Alman İşbirliği_Organik Tarım Projesi ile ortak olarak düzenlenmektedir.  Tekstil oturumlarının düzenlenmesinde Textile Exchange ile işbirliği yapılmaktaktadır.

Konular

 • Üretim, işleme ve ticarette kalite güvenliği
 • Kalıntı izlenebilirliği
 • Hile karşıtı aktiviteler
 • Üretim zincirinde izlenebilirlik ve sorumluluk
 • Eğitim ve öğretim
 • Sürdürülebilir tekstil ve organik lifler

Aşağıdaki taslak konferans programını  buradan yükleyebilirsiniz.

 

April 13, 2012

08:00 – 09:30

Konferans kayıt

09:30 – 10:45

Açılış ve açılış konuşmaları

10:15 – 10:45

Kahve molası

10:45 – 13:00

Genel konuşmalar

13:00 – 14:30

Öğle yemeği

14:30 – 16:00


Paralel Oturumlar A: Kalite Güvenliği
- Üreticilerin Deneyimleri ve Zorlukları

 • A1: Tarım ve ilgili bölümler
 • A2: Tarımsal kısımların eğitim ve yayımı
 • A3: Pamuk/lif üretimi

16:00 – 16:30Kahve molası
16:30 – 18:00

Paralel oturumlar B: Kalite Güvenliği
- İşleyicilerin Deneyimler ve Zorlukları

 • B1: Gıda işleme
 • B2: İşletme ve laboratuvarlarda eğitim
 • B3: Tekstil işleme

19:30 – 22:00Konferans gala yemeği

April 14, 2012

09:00 – 10:30Genel konuşmalar
10:30 – 11:00Kahve molası

11:30 – 13:00

Paralel oturumlar C: Üretim zincirinde Kalite Güvence
Deneyimleri ve Sertifikerlerin Zorlukları

 • C1: Yönetim ve düzenleyici işlemler boyunca kalite
 • C2: Sertifikasyon kuruluşları için destek
 • C3: Üretim zincirinde bütünlük

13:00 – 14:30

Öğle yemeği

14:30 – 16:00

Genel konuşmalar

16:00 – 17:00

Konferans kapanış

Konferanstan bir gün önce ve bitiminden bir gün sonra katılımcılar için bölgedeki organik üretici ve işletmelere gezi düzenlenecektir.

Ana destekçi

ekoloji izmir

Destekçi

IFOAM
Biofach
Textile Exchange
Textile Exchange
Textile Exchange

Medya partnerleri

Organic Market Info
Organic UA
Organic Standard

Copyright © 2018 Organic Services GmbH